Projekt puszcza i ludzie
Zaakceptuj Żubra - II edycja

II Edycja warsztatów „Zaakceptuj żubra” rozpoczęta!

W związku z dużym zainteresowaniem, którym cieszyły się warsztaty “Zaakceptuj Żubra” postanowiliśmy, jeszcze w tym roku przeprowadzić II edycję zajęć. Tym razem w warsztatach na temat żubra udział biorą uczniowie 3 szkół podstawowych z naszego powiatu. Każdej grupie uczestników zostały przydzielone tematy, na które w przeciągu 3 całodniowych warsztatów zostaną przygotowane prace w wybranej formie artystycznej:

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce przedstawi temat „Biologia i ekologia żubra” w formie filmu krótkometrażowego.
  2. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Białowieży ma za zadanie w formie scenki teatralnej omówić temat „Zagrożenia gatunku żubra”.
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce spróbuje za pomocą fotografii przedstawić problem „Akceptacja żubra a rolę tego gatunku w wizerunku Podlasia”.

Pierwsze z trzech warsztatów zaplanowanych dla zgłoszonych szkół odbyły się w budynku Białowieskiego Parku Narodowego i w Rezerwacie Pokazowym Żubrów. Doświadczeni pracownicy Parku Hanna Schmidt i Marek Świć w formie wykładu przedstawili zebranym gościom prezentację multimedialną, podczas której przeprowadzane były różnego rodzaju ćwiczenia. Zadania te wymagały od uczniów m.in. dopasowania brakujących do siebie haseł, uzupełniania luk, odpowiadania na zadane pytania, czy opracowaniu tematu z różnych punktów widzenia. Podczas wykonywania tych ćwiczeń uczniowie byli dzieleni na różne grupy. Na zakończenie części pierwszej omówione zostały zasady postępowania w przypadku spotkania żubra na wolności oraz ewentualnych problemów społecznych z tym ssakiem.

Po części typowo teoretycznej uczestnicy warsztatów mieli okazję na zapoznanie się na żywo z gatunkiem żubra, żyjącym w Rezerwacie Pokazowym. Poprzez bezpośredni kontakt z tym gatunkim mieli okazję na bieżąco weryfikować uzyskane informacje. Bardzo znaczącym uzupełnieniem zajęć była możliwość skorzystania z różnego rodzaju form edukacyjnych w pawilonie na terenie rezerwatu. Poprzez gry edukacyjne, nowoczesne panele informacyjne oraz okaz szkieletu żubra uczniowie mieli okazję utrwalić wiedzę teoretyczną.

Mamy nadzieję, że uzyskana wiedza podczas przeprowadzonych pierwszych zajęć, będzie pomocna uczniom na kolejnych warsztatach, gdzie pod okiem ekspertów będą mieli za zadanie przygotować własne prace artystyczne. Już teraz nie możemy doczekać się wyniku tych spotkań, z niecierpliwością czekamy na prace uczniów w formie filmu, przedstawienia teatralnego oraz fotografii.