Projekt puszcza i ludzie

Informacja do uczestników Konkursu dziennikarskiego „Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej”

Uczestnicy Konkursu! Chcieliśmy poinformować, iż dostaliśmy pisemną zgodę na udzielenie wywiadów w ramach konkursu dziennikarskiego “Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej” z:

1. Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk – chęć udzielenia wywiadów zgłosił dyrektor Instytutu dr hab Rafał Kowalczyk. Do dyspozycji młodzieży będą również pozostali pracownicy IBS PAN.

Adres Instytutu:
ul. Stoczek 1,
17-230 Białowieża
tel. 48 (85) 682 77 50
www.ibs.bialowieza.pl

2. Białowieskiego Parku Narodowego – uczestnicy konkursu proszeni są tylko o kilkudniowy, wcześniejszy kontakt z Białowieskim Parkiem Narodowym, w celu informacji o możliwych terminach spotkań i zapewnienia dyspozycyjności pracowników Parku do udzielenia wywiadów.

Osoby do kontaktu w/w sprawie:

  • Marek Świć – kierownik działu Udostępniania Parku
    tel. 85 682 97 04, e-mail: [email protected]
  • Anna Gierasimiuk – st. specjalista ds. Udostępniania Parku
    tel. 85 682 97 17, e-mail: [email protected]
  • Adres: Białowieski Park Narodowy, ul Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża

3. Nadleśnictwa Białowieża.

Osoba do kontaktu:

  • Łukasz Ławrysz – specjalista ds. edukacji leśnej w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”, tel. 720 861 220