Projekt puszcza i ludzie

Jakie jest ekonomiczne wykorzystanie bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej” – relacja ze spotkania

W poniedziałek 10 czerwca w auli Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce odbyło się kolejne spotkanie otwarte dla mieszkańców naszego regionu. Było to już trzecie, ostatnie spotkanie realizowane ramach projektu „Puszcza i ludzie”. Tematem wydarzenia była Ekonomiczna możliwość wykorzystania bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej.
Zgodnie z planem o godz. 17. 00 moderator rozpoczęła spotkanie krótkim powitaniem, przedstawiła obu ekspertów oraz omówiła model prowadzenia spotkania. Model ten zakładał wygłoszenie wykładów kolejno przez ekspertów, jednakże z możliwością zadawania przez słuchaczy pytań w trakcie.

Jako pierwszy wystąpił Tomasz Poskrobko, który przedstawił pojęcia i zagadnienia związane z problematyką wartości ekonomicznej przyrody i metod wyceny środowiska, a w dalszej części wystąpienia – szacunkową wartość Puszczy Białowieskiej, ocenioną z wykorzystaniem narzędzi i metod stosowanych w ekonomii. Wartość ekonomiczna Puszczy Białowieskiej to nie tylko wartość surowca, pozyskiwanego materiału drewna, ale także wartość rekreacyjna, turystyczna dla naszego regionu. Zlokalizowanie Powiatu Hajnowskiego przy terenie ogromnego kompleksu leśnego, jakim jest Puszcza Białowieska to ogromna szansa na rozwój turystyki i wypoczynku. Poza tym Puszcza Białowieska to także ogromna wartość naukowa, a także wartość, jaką należy zachować dla przyszłych pokoleń.

Jako druga wystąpiła Danuta Drzymulska. Na początku przytoczyła dane liczbowe dotyczące Puszczy Białowieskiej, porównując dane dotyczące części polskiej, z tymi które odnoszą się do części białoruskiej, omówiła zasoby Puszczy Białowieskiej, cechy charakterystyczne tego kompleksu leśnego i ich znaczenia w kształtowaniu bioróżnorodności.

W czasie spotkania podczas otwartej dyskusji eksperci wraz ze zgromadzonymi uczestnikami rozmawiali na temat przyszłości naszego regionu, wartości kompleksu leśnego dla powiatu hajnowskiego, poruszono temat turystyki w Puszczy Białowieskiej, znaczenia produktu lokalnego oraz marki regionu Puszczy Białowieskiej. Po krótkiej dyskusji na wyżej wymienione tematy spotkanie zostało zakończone.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom z przybycie i aktywny udział w zorganizowanym spotkaniu otwartym. Mamy nadzieje, że zdobyta wiedza oraz wymienione doświadczenie na temat Puszczy Białowieskiej były dla państwa interesującymi wydarzeniami zorganizowanymi w ramach projektu „Puszcza i ludzie”.

Pliki do pobrania: