Projekt puszcza i ludzie
Relacja ze spotkania

Jakie są relacje między dziedzictwem kulturowym a przyrodniczym w regionie Puszczy Białowieskiej? – Relacja ze spotkania

5.12.2018 r. odbyło się spotkanie pt. „Jakie są relacje między dziedzictwem kulturowym a przyrodniczym w regionie Puszczy Białowieskiej?”

Ekspert ds. dziedzictwa kulturowego Mirosław Stepaniuk na wstępie zdefiniował, czym jest dziedzictwo kulturowe, jak ewoluowało w świadomości społecznej i jak jest rozumiane współcześnie. Ponadto zaprezentował klasyfikację zasobów dziedzictwa kulturowego z przedstawieniem konkretnych przykładów z regionu Puszczy Białowieskiej i zwróceniem uwagi na problemy ich ochrony. Równolegle ekspert ds. dziedzictwa przyrodniczego Jarosław Chyra scharakteryzował znaczenie bogactwa różnorodności biologicznej. Ekspert opisał globalne trendy gospodarki oparte na zasobach naturalnych, istotę nowoczesnych technologii oraz potrzebę innowacyjnego podejścia do możliwości wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego. Istotną częścią spotkania było poszukiwanie odpowiedzi, w jaki sposób można wykorzystać dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dla rozwoju regionu i poprawy życia mieszkańców. W wielu miejscach na świecie lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze coraz częściej staje się ważnym zasobem dla gospodarki regionu, szczególnie turystyki. Ważna jest umiejętność znalezienia pomysłu i możliwości wykorzystania dziedzictwa w lokalnej działalności gospodarczej. Zgodnie z sugestią ekspertów pomocne byłoby wypracowanie głównych kierunków działań związanych z zachowaniem, ochroną i wykorzystaniem dziedzictwa regionu Puszczy Białowieskiej. Dyskusja ekspertów przeplatana była spostrzeżeniami i wnioskami mieszkańców, którzy są świadomi wartości otaczającego nas dziedzictwa, ale wskazują również na konieczność podkreślania roli i sytuacji człowieka, który jest przecież jego spójną częścią.

Pliki do pobrania: