Projekt puszcza i ludzie

Jakie są relacje między dziedzictwem kulturowym a przyrodniczym w regionie Puszczy Białowieskiej?

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza Państwa na spotkanie otwarte dla mieszkańców pt. „Jakie są relacje między dziedzictwem kulturowym a przyrodniczym w regionie Puszczy Białowieskiej?”.

Spotkanie realizowane w ramach projektu „Puszcza i ludzie” odbędzie się 05.12.2018 r. (środa) o godz. 17.00 w auli Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 3.

Spotkanie ma na celu zainteresowanie tematem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz dyskusję na temat możliwości wykorzystania potencjału dziedzictwa regionu Puszczy Białowieskiej w działalności gospodarczej.

Świadomość i wiedza na temat dziedzictwa oraz twórcze wykorzystanie tego zasobu mogą przynieść wiele korzyści regionowi i społeczności lokalnej oraz przyczynić się do budowania tożsamości i więzi międzyludzkich.

Serdecznie zapraszamy!