Projekt puszcza i ludzie

Konkurs dziennikarski dla młodzieży

Cel

Podniesienie świadomości młodzieży na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej poprzez poznanie argumentacji różnych środowisk na ten temat.

Opis

Młodzież w zespołach 3 osobowych będzie miała za zadanie zbadanie opinii różnych środowisk na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej oraz przedstawienie swoich prac w formie filmowego reportażu. Uczestnicy konkursu powinni przedstawić argumenty przemawiające za ochroną czynną i bierną. Młodzi ludzie zetkną się na etapie reportażu dziennikarskiego z odmiennymi poglądami, co wymagać będzie od nich krytycznej analizy materiału i określenia własnego stanowiska.

Planowany termin realizacji

01.10.2017r. – 31.12.2017 r.

Realizacja