Projekt puszcza i ludzie

Marsz na orientację „Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej”

Cel

Aktywne poznanie Puszczy Białowieskiej poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą.

Opis

Marsz jest imprezą o charakterze rekreacyjno – edukacyjnym, zorganizowaną w formie marszu pieszego na orientację połączonego z zadaniami przyrodniczymi w różnych formach. W marszu wezmą udział zespoły międzypokoleniowe – osoby dorosłe, młodzież, dzieci, które będą musiały pokonać w jak najszybszym czasie wyznaczoną trasę przebiegającą przez Puszczę Białowieską oraz wykonać na trasie poszczególne zadania. Zadania przygotowane do wykonania dotyczyć będą Puszczy Białowieskiej i podzielone zostaną na następujące kategorie:

  1. Różnorodność biologiczna – rozpoznawanie roślin i zwierząt mieszkańców puszczy.
  2. Trochę puszczańskiej historii.
  3. Formy ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej.

Planowany termin realizacji

01.04.2018 r. – 3-.06.2019 r.

Realizacja