Projekt puszcza i ludzie

Wizyta studyjna w Lasach Bohemii

Cel

Poznanie funkcjonowania parków narodowych Las Bawarski i Las Szumawy, poznanie opinii miejscowych „autorytetów” na temat stosowanego sposobu ochrony, wymiana doświadczeń, poruszenie opinii i obaw związanych z czynną i bierną ochroną lasu, w zakresie prowadzenia dialogu ze społecznością lokalną i działań kształtujących postawy proekologiczne, wymiana doświadczeń w kontekście funkcjonowania w pobliżu parku narodowego.

Opis

Wizyta studyjna w Lasach Bohemii, na który składają się 2 kompleksy leśne Las Bawarski i Las Szumawy, który jest postrzegany i podawany jako przykład zarówno przez leśników, jak i przyrodników odpowiednio: jako obszar postępującej degradacji przyrody przez kornika drukarza (leśnicy) i modelowy przykład ekosystemu, który podlega samoczynnej regeneracji (przyrodnicy). Sytuacja i postrzeganie Lasów Bohemii jest analogiczne do sytuacji Puszczy Białowieskiej i wywołuje wiele kontrowersji, w związku z czym wskazana jest wymiana doświadczeń w zakresie problemów społeczności lokalnych funkcjonujących w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych.

Planowany termin realizacji

01.04.2018 r. – 30.06.2018 r.

Pliki do pobrania

Wideo

Realizacja

Trzy parki – podobne dylematy

Wybór miejsca wyjazdu studyjnego nie był przypadkowy – historia gradacji kornika drukarza na terenach Parków Narodowych Las Bawarki i Las Szumawy znany jest we wszystkich kręgach dyskutujących na temat losów Puszczy Białowieskiej. Obszary te są ze sobą porównywane przez pryzmat gradacji kornika drukarza. Chęć usłyszenia głosu bezpośrednio zainteresowanych, czyli przedstawicieli parków, samorządów, leśników, organizacji pozarządowych z regionu Lasu Bawarskiego i Lasu Szumawy spowodowały, iż to właśnie miejsce zostało zaplanowane w realizowanym przez Powiat Hajnowski projekcie „Puszcza i ludzie”. Zaproszenie do udziału w wyjeździe otrzymali wszyscy partnerzy projektu (łącznie 24 partnerów, zobacz tutaj: https://puszczailudzie.info/rada-programowa/sklad-rady/) oraz samorządy lokalne, tj. Miasto Hajnówka i gminy puszczańskie – Gmina Hajnówka, Białowieża i Narewka, lokalne nadleśnictwa i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Skorzystali z niego ci, którzy chcieli naocznie przekonać się, jak po prawie 20 latach radzi sobie las po silnej gradacji kornika i jak radzi sobie lokalne społeczeństwo z planami pozostawienia naturalnym procesom 52% obszaru parku po stronie czeskiej i 75% obszaru po stronie niemieckiej zaplanowaną do 2027 r.