Projekt puszcza i ludzie

Konferencja podsmowująca

W dniu 26.06.2019 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Puszcza i ludzie”, w której wzięli udział przedstawiciele samorządów, partnerzy projektu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego, dyrektorzy szkół i inni zaproszeni goście.

Podczas powitania p. Wicestarosta Joanna Kojło podkreśliła istotne znaczenie projektu dla edukacji lokalnego społeczeństwa, które powinno być świadome wartości Puszczy Białowieskiej i zachowania jej walorów dla przyszłych pokoleń.

Koordynator projektu Lucyna Lewczuk podsumowała osiągnięte efekty trwającego dwa lata projektu i podziękowała partnerom projektu za współpracę i wsparcie w jego realizacji.
Zaproszeni goście wyrazili podziękowania Powiatowi Hajnowskiemu za realizację projektu edukacyjnego na rzecz mieszkańców regionu podkreślając potrzebę ustawicznego kształcenia społeczności lokalnej, w tym młodego pokolenia i gotowość do dalszej współpracy.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji podsumowującej