Projekt puszcza i ludzie

Kryteria oceny w konkursie dziennikarskim

Do wszystkich uczestników konkursu! Podajemy kryteria oceny w konkursie dziennikarskim „Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej?”.

  1. Scenariusz/pomysł – interesujące przedstawienie tematu, wnikliwość obserwacji, atrakcyjność zgromadzonego materiału – 0-10 pkt
  2. Wartość informacyjna – podanie informacji opartych o różne źródła, rzetelność, poziom wyczerpania tematu – 0-10 pkt
  3. Zdjęcia, montaż, udźwiękowienie- 0-10 pkt