Projekt puszcza i ludzie

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży „Zaakceptuj żubra”