Projekt puszcza i ludzie
Zaakceptuj żubra

Pierwszy cykl warsztatów „Zaakceptuj żubra” już za nami – relacja ze spotkań

W przeciągu całego maja w ramach projektu „Puszcza i ludzie” odbywał się cykl zajęć dla młodzieży szkół powaitu hajnowskiego pt. „Zaakceptuj żubra”. Wszystkie zorganizowane spotkania miały miejsce na terenie Białoweskiego Parku Narodowego oraz w Rezerwacie Pokazowym Żubrów.

Każdej z uczestniczących w warsztatach szkół zostały przydzielone poszczególne tematy na podstawie, których powstaną specjalne prace:

  1. Szkoła Podstawowa w Dubinach – temat: Biologia i ekologia żubra, wybrana forma realizacji: fotografia.
  2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce: temat: Historia żubra. Udany przykład restytucji gatunku, wybrana forma realizacji: przedstawienie
  3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce – temat: Zagrożenia gatunku żubr – czy są w obecnych czasach? wybrana forma realizacji: komiks
  4. Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce – temat: Jak wygląda ochrona gatunku w Polsce i na świecie, czy jest wystarczająca? wybrana forma realizacji: poster
  5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce – temat: Akceptacja Żubra a rola tego gatunku jako wizerunku Podlasia, wybrana forma realizacji: wywiad

Pierwszy cykl przeprowadzonych zajęć posiadał charakter wykładowo –terenowy. Na początku prowadzący, wykwalifikowani pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego pani Hanna Schmidt i pan Marek Świć przedstawili zebranym gościom prezentację multimedialną, podczas której przeprowadzane były różnego rodzaju ćwiczenia. Zadania te wymagały od uczniów m.in. dopasowania brakujących do siebie haseł, uzupełniania luk, odpowiadania na zadane pytania czy opracowaniu tematu z różnych punktów widzenia. Podczas wykonywania tych ćwiczeń uczniowie byli dzieleni na różne grupy. Na zakończenie części pierwszej omówione zostały zasady postępowania w przypadku spotkania żubra na wolności oraz ewentualnych problemów społecznych z tym ssakiem.

Druga, główna, część zajęć odbyła się w Rezerwacie Pokazowym Żubrów. Młodzież miała okazję na żywo zobaczyć żubry żyjące w tamtejszej zagrodzie i poznać ich cechy bezpośrednio oglądając zwierzęta i na bieżąco weryfikując informacje. Bardzo znaczącym uzupełnieniem zajęć była możliwość skorzystania z różnego rodzaju form edukacyjnych w pawilonie na terenie RPŻ. Poprzez gry edukacyjne, nowoczesne panele informacyjne oraz okaz szkieletu żubra uczniowie mieli okazję utrwalić wiedzę teoretyczną.

Na zakończenie wszyscy zebrani goście warsztatów mogli posilić się przygotowanym poczęstunkiem oraz zostali odwiezieni do domu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz organizatorom przeprowadzonych warsztatów. Mamy nadzieję, że zorganizowane spotkanie było przydatne i poszerzyło wiedzę naszej młodzieży na temat Żubra – niekwestionowanego króla Puszczy Białowieskiej.