Projekt puszcza i ludzie

Pierwszy kontakt z kamerą – relacja z warsztatów dziennikarskich

W poniedziałek i wtorek 30-31 października w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyły się warsztaty reportersko- filmowe skierowane do młodzieży szkół średnich biorących udział w konkursie dziennikarskim na temat “Czynnej czy biernej ochrona Puszczy Białowieskiej?”.

Warsztaty cieszyły się sporym zainteresowaniem, wzięło w nich udział 35 osób w wieku 16-19 lat, uczęszczających do szkół średnich na terenie powiatu hajnowskiego. Spotkania poprowadzone były przez zawodowego, posiadającego wieloletnie doświadczenie na planie filmowym oraz telewizyjnym specjalistę Pana Michała Baranowskiego, który w fachowy sposób wprowadził naszą młodzież w tematykę oraz realizację materiałów filmowych.

Na początku zostały przedstawione aspekty teoretyczne pracy filmowca, między innymi podstawowe zagadnienia produkcji reportażu filmowego, podstawy poprawnego filmowania, obsługi kamer, kadrowania, kompozycji kadru.

W dalszej części spotkania uczestnicy sami chwycili za kamery i mieli możliwość nagrania własnych krótkometrażowych filmów, które były świetnym ćwiczeniem przygotowującym do konkursu dziennikarskiego. Wszystkie filmy zostały omówione przez specjalistę oraz zwrócono uwagę na błędy popełnione przez młodych filmowców.

Ostatnim, trzecim punktem programu warsztatów była praca na planie w 3 osobowej ekipie. Poruszone zostały tematy poprawnego zadawania pytań, ustawienia światła i dźwięku na planie. Przytoczone zostały problemy z jakimi można się spotkać podczas nagrywania wywiadów i jak sobie z nimi poradzić.

Wspaniałe nastroje oraz zaangażowanie uczestników warsztatów świadczą o tym, że inicjatywa ich zorganizowania była dobrym pomysłem. Mamy nadzieję,a nawet jesteśmy przekonani, że to spotkanie pomoże naszej młodzieży w nakręceniu interesujących reportaży na temat ochrony Puszczy Białowieskiej, a także rozbudzi i poszerzy wśród uczestników pasję, jaką jest praca na planie filmowym.