Projekt puszcza i ludzie

Puszcza Białowieska w czterech porach roku – Zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży

Starostwo Powiatowe w Hajnówce rozpoczęło w ramach projektu „Puszcza i ludzie” realizację zajęć „Puszcza Białowieska w czterech porach roku”. Jest to oferta zajęć terenowych skierowanych do uczniów wszystkich typów szkół powiatu hajnowskiego. Dzieci i młodzież mają możliwość wzięcia udziału w cyklu zajęć z zakresu bogactwa środowiska naturalnego Puszczy Białowieskiej. Poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą młodzi mieszkańcy naszego regionu w trakcie kolejnych pór roku będą mogli poznawać i obserwować naturalne procesy zachodzące w przyrodzie.

Pierwsze tego typu zajęcia odbyły się tuż przed feriami. Młodzież gimnazjalna ze szkół z Hajnówki, Czyż i Narewki, utrwaliła podstawowe informacje na temat naturalnego kompleksu, jakim jest Puszcza Białowieska. Uczniowie pracując w grupach mieli liczne zadania, w których chętnie uczestniczyli. Wyjaśniono różnicę miedzy Puszczą a typowym lasem gospodarczym, wymieniono najważniejsze gatunki flory i fauny występujące w Puszczy Białowieskiej, uzasadniono także dlaczego Puszcza Białowieska jest tak cennym i wyjątkowym obiektem przyrodniczym. Dodatkowo, ze względu na złe warunki pogodowe, młodzież obejrzała ekspozycję stałą w Muzeum Przyrodniczo – Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego, za co serdecznie dziękujemy Dyrekcji Parku.

Ostatnią, ale najbardziej oczekiwaną i ciekawą atrakcją wyjazdu, były zajęcia w samej puszczy. Uczniowie poznali różne zbiorowiska leśne charakterystyczne dla Puszczy Białowieskiej, nauczyli się rozpoznawać podstawowe gatunki drzew na podstawie szczątków gałązek, owoców, kory. Dużym zaciekawieniem cieszyła się zabawa poszukiwania śladów oraz tropów, które napotkane zostały w lesie i próby dotarcia do odpowiedzi, jakie zwierzę mogło zostawić te ślady? Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z przyrodą młodzież uczyła się słuchać i obserwować przyrodę, co niewątpliwie wpłynie na jej wrażliwość i szacunek do natury.

Mamy nadzieję, że uczestnicy zajęć terenowych nie zmarzli zbyt mocno, a gorąca herbata oraz dostępny prowiant pomogły w zniesieniu zimowych warunków. Kolejne wyjazdy dzieci młodzieży z innych szkół odbędą się w najbliższym czasie, po feriach!