Projekt puszcza i ludzie

Skład Rady

Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami tworzącymi Radę Programową, która pełni rolę doradczo – decyzyjną.

Skład Rady Programowej:

 1. Powiat Hajnowski
 2. Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Żubr”
 3. Cech Rzemiosł Różnych w Hajnówce
 4. Białowieski Park Narodowy
 5. Fundacja Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO
 6. Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku
 7. Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia
 8. Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski
 9. Biuro Turystyki „Ryś”
 10. Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej”
 11. Instytut Biologii Ssaków PAN
 12. Fundacja Greenpeace Polska
 13. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
 14. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
 15. Włodzimierz Pietroczuk – członek honorowy, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego
 16. OCTO Mirosław Jakoniuk
 17. Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Tropinka
 18. Białowieskie Centrum Sportu Sławomir Droń
 19. Towarzystwo „HAJ”
 20. Fundacja Dzika Polska
 21. SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji
 22. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu
 23. Fundacja Sąsiedzi
 24. Biuro Turystyki Przyrodniczej Piotr Orzechowski