Projekt puszcza i ludzie
Szkoła w Dubinach

„Zaakceptuj Żubra” – ciąg dalszy warsztatów

Przypominamy, iż w ramach projektu „Puszcza i ludzie” cały czas odbywają się ciekawe wydarzenia, zarówno dla dorosłych mieszkańców naszego regionu, jak i młodzieży szkolnej. Jednym z takich wydarzeń bezpośrednio skierowanych do uczniów są warsztaty pt. „Zaakceptuj Żubra”, na których w nowatorski, dość niekonwencjonalny sposób poszerzana jest wiedza i świadomość młodzieży na temat żubra – niekwestionowanego króla Puszczy Białowieskiej.

Po pierwszym cyklu warsztatów, które miały charakter teoretyczny, we wrześniu i październiku rozpoczęły się zajęcia praktyczne prowadzone przez specjalistów w swojej dziedzinie, na których przy wykorzystaniu różnych form artystycznych (fotografia, przedstawienie, komiks, poster, wywiad) mieli oni za zadanie przedstawić następujące tematy:

  • Biologia i ekologia żubra,
  • Historia żubra. Udany przykład restytucji gatunku,
  • Zagrożenia gatunku żubr – czy są w obecnych czasach?,
  • Jak wygląda ochrona gatunku w Polsce i na świecie, czy jest wystarczająca?
  • Akceptacja żubra a rola tego gatunku jako wizerunku Podlasia.

W ostatnim czasie odbyły się spotkania z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, Szkoły Podstawowej nr 1 w Hajnówce oraz Szkoły Podstawowej w Dubinach.

Przed uczniami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących stało zadanie omówienia tematu „Zagrożenia gatunku żubr – czy są w obecnych czasach?” Ich zadaniem było opracowanie scenariusza i stworzenie komiksu, który odpowiedziałby na to pytanie. Prowadzącym zajęcia i osobą będącą niewątpliwym wsparciem dla uczniów był Tomasz Samojlik – autor wielu komiksów i książek dla dzieci, twórca postaci żubra Pompika oraz pracownik Instytutu Biologii Ssaków PAN. Na początku prowadzący przypomniał informacje z zakresu zagrożeń dla gatunku żubra i zapoczątkował ogólne rozważania, czy w obecnych czasach gatunek ten może być w niebezpieczeństwie. Następnie jako doświadczony rysownik przekazał wiedzę na temat komiksu, jego cech i możliwych form, a także opowiedział o praktycznych wskazówkach w trakcie tworzenia komiksów. Efektem wspólnych prac było opracowanie scenariusza komiksu, który został stworzony na kolejnych zajęciach. Młodzież przy pomocy różnych technik rysunku i przy wykorzystaniu własnej wyobraźni stworzyła komiks, który zostanie zaprezentowany podczas konferencji podsumowującej cały cykl warsztatów „Zaakceptuj żubra”.

Natomiast młodzież z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego miała odpowiedzieć na pytanie: Jak wygląda ochrona gatunku żubra w Polsce i na świecie? Czy jest ona wystarczająca? Prowadzącą zajęcia była Kamila Plis – pracownik Instytutu Biologii Ssaków PAN, która posiada duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie biologii, ekologii oraz ochrony zasobów przyrodniczych. Drugie z trzech warsztatów przeprowadzone dla tej szkoły miały charakter wykładowo-praktyczny. Prowadząca zajęcia przy pomocy różnych środków naukowych – prezentacji multimedialnej, posteru, mapy i schematu uporządkowała wiedzę młodzieży na dany temat. W trakcie warsztatów grupa porównała formy ochrony gatunkowej stosowane w Polsce jak i na świecie, poznała historię ochrony żubra i jak zmieniała się ona na przestrzeni wieków. Następnie przeprowadzono dyskusję na temat braków, jakie występują w ochronie, a młodzież starała się wymienić możliwe rozwiązanie tego problemu. W efekcie podczas warsztatów praktycznych opracowano wspólnie dużą porcję materiału, która z pewnością przydała się na ostatnich, trzecich zajęciach, na których młodzież w grupach zabrała się za przygotowanie posteru – naukowego środka przekazu na temat ochrony gatunku żubra.

Drugie zajęcia dla młodzieży z Szkoły Podstawowej nr 1 miały najbardziej praktyczny charakter spośród wszystkich grup, ponieważ większość zadań do wykonania podczas przeprowadzanego szkolenia czekała na uczniów w terenie. Wynikało to z tematu, jaki uczniowie mieli do opracowania, a mianowicie przygotowanie reportażu prasowego nt. „Akceptacji żubra a roli tego gatunku jako wizerunku Podlasia”. Na wstępie, prowadzący zajęcia Wojciech Sobociński – doświadczony popularyzator wiedzy przyrodniczej, współpracujący z wieloma czasopismami, zapoznał uczestników z celem warsztatów oraz sposobami i zasadami prowadzenia wywiadu dziennikarskiego. Po takim wprowadzeniu młodzież udała się w teren w celu przeprowadzenia rozmów z mieszkańcami Siemianówki i Łosinki, którzy poprzez swoje doświadczenia mają zróżnicowane zdanie na temat żubra. Na podstawie zebranych informacji i rozmów na ostatnich zajęciach uczniowie przygotują reportaż prasowy.

Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Dubinach, pod okiem reżysera i dokumentalisty Pana Andrzeja Szypulskiego, przygotowuje film krótkometrażowy pt. „Biologia i ekologia żubra”. Podczas zajęć uczniowie poznali techniczne podstawy tworzenia obrazu filmowego, podstawowe zasady w kompozycji kadru, zwrócili uwagę na rolę dżwięku i scenariuszu w filmie. Po zapoznaniu się z regułami i zasadami nagrywania oraz opracowaniu scenariuszu modzież ze szkoły w Dubinach zabrała się za tworzenie własnego filmu krótkometrażowego na zadany wcześniej temat.

To dopiero pierwsza część zajęć w ramach realizowanego działania. Na pozostałe szkoły z powiatu hajnowskiego czekają równie interesujące warsztaty. W najbliższym czasie odbędą się warsztaty dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce. Zadaniem tej młodzieży będzie przygotowanie występu, etiudy teatralnej na temat „Historii żubra. Jako udanego przykładu restytucji gatunku”. Prace wszystkich uczniów zostaną zaprezentowane na konferencji podsumowującej warsztaty.