Projekt puszcza i ludzie
"Zaakceptuj żubra" - podsumowanie

„Zaakceptuj żubra”- podsumowanie

Dnia 26.11.2018 r. odbyła się konferencja podsumowująca warsztaty „Zaakceptuj żubra”, podczas której młodzież z 5 uczestniczących w warsztatach szkół zaprezentowała efekty swojej półrocznej pracy. Jest to kolejne działanie realizowane w ramach edukacyjnego projektu „Puszcza i ludzie” zapoczątkowane zajęciami teoretycznymi w Białowieskim Parku Narodowym na temat żubra.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego

Zespół Szkół z DNJB zajął się tematem „Jak wygląda ochrona gatunku żubra w Polsce i na świecie, czy jest wystarczająca?” i pod przewodnictwem Kamili Plis, pracownika Instytutu Biologii Ssaków PAN, przygotował 5 edukacyjnych posterów oraz przedstawił wnioski wypracowane przez młodzież odnośnie obowiązujących zasad ochrony.

Efekty pracy uczniów

 
Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego - Poster

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących ukierunkowani przez znanego autora postaci Pompika – Tomasza Samojlika wymyślili i narysowali komiks pt. „Leśna zaraza i mały żubr” opowiadający historię niebezpiecznej mutacji żubrów i zwycięskiego jej pokonania.

Efekty pracy uczniów

 

Szkoła Podstawowa nr 1

Z kolei młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawiła reportaże napisane na podstawie wywiadów z mieszkańcami Siemianówki i Łosinki. Ósmoklasiści jako początkujący reporterzy musieli najpierw przeprowadzić wywiady z wieloma osobami, poznać ich życiowe doświadczenia w spotkaniach z żubrem na co dzień, a następnie wykorzystać zgromadzony materiał w ciekawy sposób we własnym reportażu. Tych umiejętności uczył ich Wojciech Sobociński, doświadczony popularyzator wiedzy przyrodniczej.

Efekty pracy uczniów

Szkoła Podstawowa w Dubinach

Natomiast młodzież ze Szkoły Podstawowej w Dubinach, pod okiem reżysera i dokumentalisty Andrzeja Szypulskiego, przygotowała film krótkometrażowy pt. „Biologia i ekologia żubra”, w którym aktorami byli sami uczniowie. Dużo humoru dostarczył również krótki spot dokumentujący pracę nad filmem.

Efekty pracy uczniów

 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce zasmakowali trudnej pracy aktorskiej i reżyserskiej przygotowując przedstawienie teatralne na temat historii żubra. Ciekawy scenariusz w otoczeniu puszczy połączony z nocnymi odgłosami zwierząt i historią opowiedzianą przy ognisku pozostawił niesamowite wrażenie u odbiorców. Wspierał ich Mateusz Tymura – dyplomowany aktor-lalkarz i reżyser.

Podsumowanie

Podsumowując efekty warsztatów należy podkreślić wysoki poziom merytoryczny prac wykonanych przez uczniów. Przebija z nich duże zaangażowanie, pomysłowość i oryginalność. Młodzież naszych szkół poszerzyła swoją wiedzę na temat żubra i pozostanie ona w ich pamięci dzięki aktywnemu jej przetworzeniu poprzez działania praktyczne. Podkreślić należy również rozwój kompetencji społecznych niezbędnych do realizacji zadań w grupie, takich jak współpraca, otwartość oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów.

Konferencja zakończyła się wykładem pt. „Po co chronić przyrodę? Czy to się nam opłaca?”. W prezentacji poruszone zostały kwestie form ochrony przyrody i ich skuteczność, które omówiono na przykładach z regionu Puszczy Białowieskiej.