Projekt puszcza i ludzie
Zajęcia terenowe

Zajęcia terenowe w nowym roku szkolnym 2018/2019

Od września po wakacyjnej przerwie ponownie rozpoczęliśmy zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich powiatu hajnowskiego. Tym razem uczniowie naszych szkół poznawali, co dzieje się w puszczy i jej mieszkańcami w okresie letnim. Dzięki ciekawym formom pracy, pomocom dydaktycznym, a przede wszystkim bezpośredniemu kontaktowi z przyrodą uczestnicy zajęć odkrywali zjawiska zachodzące w świecie ptaków, owadów i roślin. Dowiedzieli się m.in. czym różni się poroże od rogów, jak policzyć wiek drzewa na podstawie słojów przyrostu rocznego, jakie są etapy rozwoju owadów. Poza tym usystematyzowana została ich wiedza na temat tradycji ochrony Puszczy Białowieskiej oraz obecnie stosowanych formach ochrony. W zajęciach dotyczących por roku lato wzięło udział łącznie 554 uczestników z 24 szkół.

W październiku wkroczyliśmy w kolejną porę roku jesień i nowy etap naszych zajęć. Przed jego uczestnikami odkrywają się nowe tajemnice przyrody – dlaczego jesienią przebarwiają się liście drzew, jak rozprzestrzeniają się zarodniki grzybów i roślin, jak przebiega proces trawienia w żołądku żubra. W terenie dzieci i młodzież uczą się rozpoznawać owoce drzew i krzewów oraz grzyby jadalne i trujące. Ciekawostką jest niewątpliwie informacja, w jaki sposób nadaje się imiona nowo narodzonym żubrom w hodowlach zamkniętych.

Zajęcia terenowe to świetny sposób na bliższe poznanie przyrody Puszczy Białowieskiej, wzbudzenie zainteresowania i budowanie pozytywnych relacji młodych ludzi z otaczającą nas przyrodą. Wierzymy, że nasionko teraz zasiane przyniesie plon w przyszłości kształtując pokolenie, które będzie szanować i świadomie chronić środowisko naturalne.