Projekt puszcza i ludzie

Zaproszenie – debata o Puszczy Białowieskiej

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w debacie pt.„Ochrona Puszczy Białowieskiej – szanse i bariery w rozwoju regionu”.

Podczas spotkania głos w w/w sprawie zabiorą przedstawiciele samorządów, środowiska naukowego, Lasów Państwowych, przedsiębiorców branży drzewnej i turystycznej oraz organizacji ekologicznej.

Merytoryczne argumenty różnych stanowisk odnośnie sposobu ochrony Puszczy Białowieskiej i rozwoju naszego regionu dają możliwość poszerzenia wiedzy oraz ukształtowania własnego zdania na ten temat.

Debata odbędzie się w piątek 16 marca o godzinie 17.00 w auli Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 3

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Puszcza i ludzie” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Wstęp wolny.