Projekt puszcza i ludzie
III spotkanie otwarte dla mieszkańców

Zaproszenie na III Spotkanie otwarte dla mieszkańców

Starostwo Powiatowe w Hajnówce serdecznie zaprasza na spotkanie otwarte dla mieszkańców pt. Jakie jest możliwe ekonomiczne wykorzystanie bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej?

Organizowane wydarzenie to doskonała okazją na poszerzenie wiedzy oraz wymianę poglądów na temat zasobów Puszczy Białowieskiej oraz możliwości ich wykorzystania poprzez aktywność gospodarczą oraz naukową. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną sposoby wyceny środowiska oraz przedstawione zostaną szacunkowe wyniki badań wartości ekonomicznej Puszczy Białowieskiej (wycena wartości surowcowej, turystycznej, wartość zachowania puszczy dla przyszłych pokoleń). W trakcie spotkania przewidziana została również dyskusja.

Spotkanie odbędzie się 10 czerwca (poniedziałek) o godzinie 17.00
w auli Zespołu Szkół z DNJB, ul. Piłsudskiego 3, 17-200 Hajnówka.

Serdecznie zapraszamy!