Projekt puszcza i ludzie

Gra dydaktyczna „Puszcza Białowieska”

Cel

Przedstawienie oraz dostarczenie, dla całej rodziny, niezależnie od wieku, w zrozumiały, atrakcyjny sposób wiedzy oraz pobudzenie ciekawości na temat otaczającej nas przyrody, zachęcenie do poznania świata roślin i zwierząt Puszczy Białowieskiej oraz naturalnych procesów w niej zachodzących.

Opis

Gra planszowa adresowana do całej rodziny. Korzystając z gry dydaktycznej „Puszcza Białowieska”, wszyscy uczestnicy zabawy, niezależnie od wieku, będą mogli pogłębić wiedzę o Puszczy Białowieskiej i kształtować właściwy stosunek do przyrody. Niektóre pytania i odpowiedzi będą niosły ładunek humorystyczny lub abstrakcyjny, aby uatrakcyjnić zabawę.

Planowany termin realizacji

01.04.2018 r. – 30.06.2018 r.