Projekt puszcza i ludzie

Konferencja podsmowująca

W dniu 26.06.2019 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Puszcza i ludzie”, w której wzięli udział przedstawiciele samorządów, partnerzy projektu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego, dyrektorzy szkół i inni zaproszeni goście.

Jakie jest ekonomiczne wykorzystanie bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej” – relacja ze spotkania

W poniedziałek 10 czerwca w auli Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce odbyło się kolejne spotkanie otwarte dla mieszkańców naszego regionu. Było to już trzecie, ostatnie spotkanie realizowane ramach projektu „Puszcza i ludzie”. Tematem wydarzenia była Ekonomiczna możliwość wykorzystania bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej.
Zgodnie z planem o godz. 17. 00 moderator rozpoczęła spotkanie krótkim powitaniem, przedstawiła obu ekspertów oraz omówiła model prowadzenia spotkania. Model ten zakładał wygłoszenie wykładów kolejno przez ekspertów, jednakże z możliwością zadawania przez słuchaczy pytań w trakcie.

Praktyczna część warsztatów Zaakceptuj Żubra II – relacja z zajęć dla młodzieży

Mimo, że powoli zbliżamy się do końca realizacji projektu “Puszcza i ludzie”, to dalej dla młodzieży z 3 szkół powiatu Hajnowskiego, w okresie maja i czerwca odbywają się zajęcia z cyklu Zaakceptuj Żubra II. Po pierwszych warsztatach, które miały charakter wykładowo-teoretyczny, młodzież po uzyskaniu potrzebnej wiedzy mogła przystąpić do kolejnego etapu zajęć – typowo praktycznych.

II Edycja marszu na orientację “Żubrowym Szlakiem” już za Nami – relacja z wydarzenia

W ostatni majowy weekend, w słoneczną sobotę w miejscowości Topiło odbył się już II Marsz na orientację pn” Żubrowym szlakiem” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce oraz PTTK Łucznik w ramach projektu “Puszcza I ludzie”. Turystyczne marsze na orientację to gra terenowa, w której zadaniem uczestników jest odnalezienie punktów kontrolnych na podstawie otrzymanej od organizatora mapy w określonym limicie czasu.

Żubrowym Szlakiem

Zapisy na Marsz na orientację Żubrowym szlakiem II właśnie ruszają!

W sobotę, 25 MAJA amatorzy ruchu na świeżym powietrzu będą mieli okazję sprawdzić się w marszu na orientację ŻUBROWYM SZLAKIEM – wyjątkowej grze terenowej zorganizowanej w ramach projektu „Puszcza i ludzie” realizowanym przez Powiat Hajnowski ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcą zamówienia jest PTTK Łucznik. Zachęcamy do udziału wszystkich – bez względu na wiek albo kondycję fizyczną. Ci, którzy nie mają doświadczenia w tego rodzaju imprezach, będą mogli skorzystać ze wskazówek doświadczonych instruktorów PTTK. Warto spróbować!

Zaakceptuj Żubra - II edycja

II Edycja warsztatów „Zaakceptuj żubra” rozpoczęta!

W związku z dużym zainteresowaniem, którym cieszyły się warsztaty “Zaakceptuj Żubra” postanowiliśmy, jeszcze w tym roku przeprowadzić II edycję zajęć. Tym razem w warsztatach na temat żubra udział biorą uczniowie 3 szkół podstawowych z naszego powiatu. Każdej grupie uczestników zostały przydzielone tematy, na które w przeciągu 3 całodniowych warsztatów zostaną przygotowane prace w wybranej formie artystycznej:

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce przedstawi temat „Biologia i ekologia żubra” w formie filmu krótkometrażowego.
  2. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Białowieży ma za zadanie w formie scenki teatralnej omówić temat „Zagrożenia gatunku żubra”.
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce spróbuje za pomocą fotografii przedstawić problem „Akceptacja żubra a rolę tego gatunku w wizerunku Podlasia”.

Globalne zmiany klimatyczne a lokalne konsekwencje przyrodnicze w Puszczy Białowieskiej – relacja ze spotkania

W czwartek 14 marca w auli Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce odbyło się kolejne spotkanie otwarte dla mieszkańców naszego regionu. Tym razem w ramach realizowanego projektu “Puszcza i ludzie” debatowaliśmy na temat “Globalnych zmian klimatycznych a lokalnych konsekwencji przyrodniczych w Puszczy Białowieskiej”.

Powyższy temat został przedstawiony przez posiadających szeroką wiedzę, doświadczonych ekspertów: dr Aleksandrę Kardaś – fizyczkę atmosfery, specjalistkę od nauczania o procesach i zjawiskach atmosferycznych, współtwórcę portalu popularnonaukowego „Nauka o klimacie” oraz dr hab. prof. UW Bogdana Jaroszewicza – biologa oraz dyrektora Białowieskiej Stacji Geobotanicznej w Białowieży.

Warsztaty „Zaakceptuj żubra” (Rekrutacja zakończona)

  • Od 30 do 60 kg – aż tyle świeżej paszy zjada latem dorosły żubr
  • Po – tak zaczynają się imiona żubrów z hodowli zamkniętej w Polsce
  • W polskiej części Puszczy Białowieskiej żyje 654 żubrów – czy w takim razie to gatunek zagrożony?
  • Żubr – symbol czy problem?

Zaproszenie – Spotkanie otwarte dla mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu na temat: „Globalne zmiany klimatyczne a lokalne konsekwencje przyrodnicze w Puszczy Białowieskiej”.

Czym są globalne zmiany klimatyczne dla regionu Puszczy Białowieskiej? Przyczyny oraz wpływ człowieka na zmiany klimatyczne. Ekonomiczne i społeczne skutki zmian klimatycznych. W jaki sposób można zapobiegać ociepleniu lub w jaki sposób należałoby się do niego przygotować?