Projekt puszcza i ludzie

Debata na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej

Cel

Merytoryczne przedstawienie argumentów czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej oraz dyskusja we wspólnym gronie zwolenników i przeciwników obu metod.

Opis

Planowane jest przeprowadzenie 2 debat – dla osób dorosłych i młodzieży. Do udziału w dyskusji zaproszony zostanie przedstawiciel organizacji ekologicznej, leśnik, przyrodnik, przedsiębiorca i samorządowiec. Debata podzielona zostanie na 3 bloki charakterystyczne dla zrównoważonego rozwoju, tj. środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Rezultatem debaty będzie konfrontacja poglądów różnych stron na temat sposobu ochrony Puszczy Białowieskiej polegająca na merytorycznej dyskusji i wyjaśnieniu narosłych wątpliwości i uprzedzeń w społeczeństwie. Debata ma sprzyjać otwarciu się poszczególnych grup interesariuszy na poglądy innych, które w przyszłości umożliwiłoby znalezienie możliwości kompromisowego rozwiązania dla Puszczy Białowieskiej, poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat potrzeby ochrony przyrody oraz różnych jej form.

Planowany termin realizacji

01.10.2017 r. – 31.03.2018 r.

Realizacja

Relacja z debaty społecznej pt. „Ochrona Puszczy Białowieskiej – szanse i bariery w rozwoju regionu”

W piątek 16 marca br. w auli Zespołu Szkół z DNJB odbyła się debata społeczna dla mieszkańców powiatu hajnowskiego pt. „Ochrona Puszczy Białowieskiej – szanse i bariery w rozwoju regionu”.

Była to już druga debata zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce w ramach projektu „Puszcza i ludzie”. Pierwsze spotkanie skierowane zostało do młodzieży szkół średnich, natomiast piątkowa debata była spotkaniem otwartym, na które byli zaproszeni wszyscy zainteresowani losami Puszczy Białowieskiej i rozwojem naszego regionu.