Projekt puszcza i ludzie

Spotkania Rady Programowej

Cel

Wzajemne uczenie się na podstawie wiedzy i doświadczenia przedstawicieli środowiska lokalnego, opracowanie wspólnych opinii na temat sposobu ochrony i rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej.

Opis

Spotkania konsultacyjne jako forum dyskusyjne przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych na temat aktualnych spraw związanych z rozwojem regionu i ochroną Puszczy Białowieskiej. Działania Rady mają na celu wymianę poglądów, wzajemną edukację poprzez konsultowanie stanowisk, dochodzenie do wspólnych wniosków i wydawanie opinii na tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej mającego na celu ochronę zasobów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej. Spotkania mają służyć poszerzeniu horyzontów o punkt widzenia różnych środowisk poprzez rzeczową, otwartą dyskusję i wgłębienie się w argumenty innych.

Planowany termin realizacji

01.06.2017r. – 31.03.2019 r.

Realizacja

IV spotkanie Rady Programowej

IV Spotkanie Rady Programowej

Dnia 16 stycznia 2018 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyło się spotkanie Rady Programowej. Uczestniczyło w nim 19 osób.

III spotkanie Rady Programowej

III Spotkanie Rady Programowej

Dnia 18 grudnia 2017 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyło się III spotkanie Rady Programowej. Uczestniczyło w nim 21 osób.

II Spotkanie Rady Programowej

Dnia 15.11.2017 r. w godzinach 10:00 do 13:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce, w sali nr 12 odbyło się II posiedzenie Rady Programowej projektu „Puszcza i ludzie”. W spotkaniu Rady uczestniczyło 26 osób.