Projekt puszcza i ludzie

Spotkania

III spotkanie Rady Programowej – 18.12.2017 r.

Dnia 18.12.2017 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. Zina 1, sala nr 12 odbędzie się spotkanie Rady Programowej projektu “Puszcza i ludzie”.

Przebieg spotkania:

 1. Otwarcie spotkania przez p. Starostę, informacja o przyjęciu nowych członków w skład Rady Programowej.
 2. Zatwierdzenie Statutu Rady Programowej.
 3. Wybór Prezydium Rady.
 4. Ustalenie tez do debaty na temat Puszczy Białowieskiej.
 5. Przedstawienie działań przewidzianych do realizacji w I kwartale 2018 r.
 6. Sprawy różne.

II spotkanie Rady Programowej – 15.11.2017 r.

Dnia 15.11.2017 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. Zina 1, sala nr 12 odbędzie się spotkanie Rady Programowej projektu „Puszcza i ludzie”.

Przebieg spotkania:

 1. Powitanie przez Starostę Hajnowskiego.
 2. Aktualna ocena możliwości wsparcia zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej, w tym m.in. Program Rozwoju Puszczy Białowieskiej, projekt „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu”, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hajnówka, wniosek aplikacyjny „Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej na Białowieskim Szlaku Trangranicznym”.
 3. Aktualizacja dokumentów Rady Programowej, w tym Statutu Rady Programowej.
 4. Sprawozdanie z realizacji działań zaplanowanych w projekcie
  – Konkurs dziennikarski pn. „Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej?” – powołanie jury
  – Debata dla dorosłych na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej – ustalenie przebiegu debaty i pytań w odniesieniu do środowiska, gospodarki i społeczeństwa.
  – Strona internetowa projektu
 5. Sprawy różne.

Serdecznie zapraszamy obecnych członków Rady i czekamy na zgłoszenia chęci przystąpienia do Rady instytucji, organizacji i osób fizycznych, które są otwarte na dialog i dyskusję w sprawach dotyczących ochrony Puszczy Białowieskiej i rozwoju regionu.