Projekt puszcza i ludzie

Zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży

Cel

Wzrost świadomości ekologicznej młodego pokolenia oraz rozbudzenie zainteresowania otaczającą przyrodą.

Opis

Dzieci i młodzież wezmą udział w cyklu zajęć z zakresu bogactwa środowiska naturalnego Puszczy Białowieskiej, przeprowadzonych w każdej porze roku. Zajęcia odbywać się będą bezpośrednio w Puszczy Białowieskiej, by ich uczestnicy mogli poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą w trakcie kolejnych pór roku poznawać i obserwować świat roślinny i zwierzęcy puszczy oraz naturalne procesy zachodzące w przyrodzie. Zajęcia przeprowadzone zostaną za pomocą metod otwartych, wykorzystujących gry i zabawy edukacyjne, ukierunkowanych w ten sposób, żeby uczniowie musieli zastosować nowo zdobytą wiedzę w praktycznej działalności.

Planowany termin realizacji

01.10.2017 r. – 30.06.2019 r.

Scenariusze:

Zima

Wiosna

Lato

Jesień

Realizacja

Zajęcia terenowe

Zajęcia terenowe w nowym roku szkolnym 2018/2019

Od września po wakacyjnej przerwie ponownie rozpoczęliśmy zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich powiatu hajnowskiego. Tym razem uczniowie naszych szkół poznawali, co dzieje się w puszczy i jej mieszkańcami w okresie letnim. Dzięki ciekawym formom pracy, pomocom dydaktycznym, a przede wszystkim bezpośredniemu kontaktowi z przyrodą uczestnicy zajęć odkrywali zjawiska zachodzące w świecie ptaków, owadów i roślin. Dowiedzieli się m.in. czym różni się poroże od rogów, jak policzyć wiek drzewa na podstawie słojów przyrostu rocznego, jakie są etapy rozwoju owadów. Poza tym usystematyzowana została ich wiedza na temat tradycji ochrony Puszczy Białowieskiej oraz obecnie stosowanych formach ochrony. W zajęciach dotyczących por roku lato wzięło udział łącznie 554 uczestników z 24 szkół.

Zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży trwają bez przerwy!

Chcielibyśmy przypomnieć, iż cały czas w ramach projektu „Puszcza i ludzie” przeprowadzane są zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół powiatu hajnowskiego.

Zajęcia mają za zadanie przybliżenie naszym młodym mieszkańcom bogactwa naturalnego, jakie oferuje Puszcza Białowieska. Oprócz zajęć teoretycznych, pozwalających na usystematyzowanie i poszerzenie własnej wiedzy, uczniowie mają okazję na bezpośredni kontakt z przyrodą, obserwację na własne oczy procesów zachodzących w naturalnym środowisku.

Puszcza Białowieska w czterech porach roku – Zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży

Starostwo Powiatowe w Hajnówce rozpoczęło w ramach projektu „Puszcza i ludzie” realizację zajęć „Puszcza Białowieska w czterech porach roku”. Jest to oferta zajęć terenowych skierowanych do uczniów wszystkich typów szkół powiatu hajnowskiego. Dzieci i młodzież mają możliwość wzięcia udziału w cyklu zajęć z zakresu bogactwa środowiska naturalnego Puszczy Białowieskiej. Poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą młodzi mieszkańcy naszego regionu w trakcie kolejnych pór roku będą mogli poznawać i obserwować naturalne procesy zachodzące w przyrodzie.