Projekt puszcza i ludzie

Spotkania Rady Programowej

Cel

Wzajemne uczenie się na podstawie wiedzy i doświadczenia przedstawicieli środowiska lokalnego, opracowanie wspólnych opinii na temat sposobu ochrony i rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej.

Opis

Spotkania konsultacyjne jako forum dyskusyjne przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych na temat aktualnych spraw związanych z rozwojem regionu i ochroną Puszczy Białowieskiej. Działania Rady mają na celu wymianę poglądów, wzajemną edukację poprzez konsultowanie stanowisk, dochodzenie do wspólnych wniosków i wydawanie opinii na tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej mającego na celu ochronę zasobów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej. Spotkania mają służyć poszerzeniu horyzontów o punkt widzenia różnych środowisk poprzez rzeczową, otwartą dyskusję i wgłębienie się w argumenty innych.

Planowany termin realizacji

01.06.2017r. – 31.03.2019 r.

Załącznik

Komunikat z II Spotkania Rady Programowej