Projekt puszcza i ludzie
Finał konkursu “Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej”

Finał konkursu „Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej”

10 stycznia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce odbył się Finał Konkursu dziennikarskiego dla młodzieży szkół średnich pt. „Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej” realizowanego w ramach projektu „Puszcza i ludzie”.

Zadaniem młodzieży było zbadanie opinii różnych środowisk na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej oraz przedstawienie swoich prac w formie ok. 5 minutowego filmowego reportażu. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, ale stanowił również spore wyzwanie dla naszych młodych filmowców. Istotne jest to, że konkurs dał możliwość poznania przez młodzież różnorodnych opinii na temat funkcjonowania Puszczy Białowieskiej i stworzył podstawy do kształtowania własnego poglądu na ten temat. Chęć zmierzenia się z formą reportażu filmowego podjęli uczniowie wszystkich szkół średnich powiatu hajnowskiego: Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Hajnówce i Technikum Leśnego w Białowieży.

Ostatecznie w ramach konkursu wpłynęło 5 prac, które w różnorodny oraz ciekawy sposób odnosiły się do tematu ochrony Puszczy Białowieskiej. Jury konkursu miało niełatwe zadanie do wykonania, ponieważ poziom konkursu był niezwykle wyrównany. O przyznanych miejscach decydowały szczegóły, dlatego też wszystkim uczestnikom należą się słowa uznania i ogromne brawa. Naszym zdaniem każda z prac zasługiwała na wyróżnienie, była na swój sposób wyjątkowa.

Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk i Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska pogratulowali wszystkim uczestnikom i wręczyli zasłużone nagrody – tablety, książki tematyczne o Puszczy Białowieskiej, plecaki i puzzle.

Klasyfikacja miejsc przedstawia się następująco:

I miejsce

Film pt. „Co się dzieje z Tą Puszczą?
Grzegorz Bura, Konrad Cyrkun
z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce

II miejsce

Film pt. „Bajka o Puszczy Białowieskiej
Aleksandra Wróbel, Arkadiusz Kośko, Paweł Wojciuk
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Hajnówce

III miejsce

Film pt. „Puszcza czy ludzie
Weronika Kowalczyk, Rafał Czyżewski, Sebastian Szklarz
z Technikum Leśnego w Białowieży

IV miejsce

Film pt. „Puszcza Białowieska- bierna czy czynna ochrona
Szymon Wiluk, Kacper Keczyński, Gabriela Potentas
z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Hajnówce

V miejsce

Film pt. „Puszcza i ludzie
Artur Markowski, Weronika Ptaszyńska, Oliwia Parfieniuk
z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

Szczególne podziękowania należy złożyć opiekunom uczniów paniom Alinie Plis, Halinie Chilimoniuk, Joannie Romaniuk oraz Lucynie Wojciuk, które sprawowały opiekę oraz zachęciły młodzież do wzięcia udziału w konkursie. Należy podkreślić również wkład członków jury: Tomasza Samojlika (Instytut Biologii Ssaków PAN), Anny Białomyzy (Białowieski Park Narodowy, Pauliny Król (Nadleśnictwo Hajnówka), Marty Wilson -Trochimczyk (Urząd Miasta Hajnówka), Walentyny Pietroczuk (Starostwo Powiatowe w Hajnówce), Mirosława Stepaniuka (Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia) oraz Michała Barańskiego (reporter, Firma Goodart). Dziękujemy za zaangażowanie oraz poświęcony czas.