Projekt puszcza i ludzie
IV spotkanie Rady Programowej

IV Spotkanie Rady Programowej

Dnia 16 stycznia 2018 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyło się spotkanie Rady Programowej. Uczestniczyło w nim 19 osób.

Spotkanie poświęcone było wycofaniu się z udziału w projekcie członkom Rady Programowej: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwa Browsk, Nadleśnictwa Białowieża, Nadleśnictwa Hajnówka, Gminy Miejskiej Hajnówka, Gminy Hajnówka, Gminy Narewka oraz Gminy Białowieża. Spotkanie otworzył Starosta Mirosław Romaniuk, witając zgromadzonych i informując o celu spotkania oraz odczytał pisma przesłane przez ww partnerów projektu do Starostwa Powiatowego. Następnie moderatorka w kontekście celów projektu, jakimi są m.in. dialog i gotowość do dyskutowania różnych punktów widzenia, zaprosiła uczestników do dyskusji.

W trakcie dyskusji członkowie Rady zgodzili się, że jakkolwiek przykry i niezrozumiały jest brak uczestnictwa w rozmowie w gronie Rady ze strony występujących partnerów (którzy zostali zaproszeni do udziału, jednak nie przyjęli zaproszenia), kluczowe jest tworzenie warunków do dialogu. Zwrócili uwagę, że Rada Programowa nie reprezentuje żadnej koncepcji zarządzania Puszczą Białowieską, choć różni jej członkowie i instytucje lub organizacje, które reprezentują, wypowiadają się w tej sprawie w ramach swojej działalności. Biorąc pod uwagę kontrowersje, ale również nieporozumienia dotyczące różnych podejść do zarządzania Puszczą czy rozwoju regionu, według członków Rady projekt „Puszcza i Ludzie” jest bardzo potrzebny, bo pomaga budować dialog i edukować. Członkowie Rady zaproponowali zmianę formuły debaty oraz przyjęcie nowego tytułu. Zaproponowane zostały nowe tematy debaty, które poddano głosowaniu:

  1. Jaki sposób ochrony Puszczy Białowieskiej zapewni optymalny rozwój społeczno-gospodarczy regionu? (4 głosy)
  2. Ochrona Puszczy Białowieskiej – szanse i bariery w rozwoju regionu. (5 głosów)
  3. Jak połączyć ochronę Puszczy Białowieskiej z rozwojem społeczno-gospodarczym regionu? (3 głosy)

W wyniku głosowania wybrano temat: „Ochrona Puszczy Białowieskiej” – szanse i zagrożenia rozwoju regionu”. Wybrany temat będzie rozpatrywany w odniesieniu do trzech filarów zrównoważonego rozwoju, tj. ochrony środowiska oraz rozwoju gospodarczego i społecznego regionu Puszczy Białowieskiej.

Członkowie Rady podjęli również decyzję o wydaniu oświadczenia skierowanego do instytucji, które wystąpiły z projektu dotyczącego zaistniałej sytuacji (w załączeniu).

Następnie podjęto decyzję o przyjęciu nowych członków, którzy złożyli wniosek o przystąpienie do Rady Programowej: Towarzystwa „Haj”, Fundacji Dzika Polska, Towarzystwa Ochrony Krajobrazu, Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK.

W dalszej części spotkania koordynatorka projektu Lucyna Lewczuk poinformowała o przygotowaniach do debaty dla młodzieży oraz zakończonym konkursie dziennikarskim dla młodzieży. Członkowie Rady obejrzeli również przygotowany przez młodzież film, który zdobył pierwsze miejsce w konkursie.