Projekt puszcza i ludzie

Relacja z debaty dla młodzieży pt. „Czynna czy bierna ochrona puszczy Białowieskiej”

W czwartek 15 marca br. w auli Zespołu Szkół z DNJB odbyła się debata dla młodzieży pt. „Czynna czy bierna ochrona przyrody a rozwój regionu Puszczy Białowieskiej”.

W debacie udział wzięli zaproszeni goście, reprezentujący zróżnicowanie zdanie na temat sposobu ochrony Puszczy Białowieskiej oraz rozwoju i przyszłości naszego regionu w składzie:

  • przedstawiciel samorządów – Jerzy Sirak
  • przedstawiciel środowiska naukowego – Rafał Kowalczyk
  • przedstawiciel Lasów Państwowych – Jan Tabor
  • przedsiębiorca branży turystycznej – Lidia Bańka
  • przedsiębiorca branży drzewnej – Józef Sawicki
  • przedstawiciel organizacji ekologicznej – Jakub Rok

oraz uczniowie i nauczyciele szkół średnich Powiatu Hajnowskiego – Zespołu Szkół z DNJB, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Zawodowych i Technikum Leśnego w Białowieży. Należy podkreślić, iż pytania na debatę zostały przygotowane wcześniej przez samych uczniów tych szkół, a następnie pogrupowane w odniesieniu do debatantów. Debata miała charakter edukacyjny – młodzież miała możliwość zadania pytań, które ją nurtują, oczekując wyjaśnienia swoich wątpliwości związanych z sytuacją wokół Puszczy Białowieskiej.

Na początku moderator dyskusji Agata Gójska z firmy „Mediatorzy” przedstawiła zaproszonych gości oraz określiła zasady przebiegu debaty. Z każdej szkoły wybrani zostali dwaj przedstawiciele, którzy zadawali pytania z listy zebranych pytań do debatantów. Wybór pytań i osoby do odpowiedzi zależał wyłącznie od młodzieży. W dalszej części spotkania umożliwiono zadanie pytań publiczności „na żywo”, które mogły się nasunąć podczas trwania debaty. Na zakończenie każdy z debatantów miał czas na wygłoszenie swojego ostatniego zdania podsumowującego zorganizowaną dyskusję.

Atmosfera debaty, widoczne zainteresowanie i aktywność młodzieży świadczą o potrzebie realizacji tego typu spotkań z młodym pokoleniem, które chce zrozumieć wydarzenia mające miejsce w naszym regionie. Młodzież ma dużo pytań i dużo wątpliwości, poszukuje na nie odpowiedzi i istotne jest, by usłyszała je z możliwie wielu źródeł i miała szansę wyrobienia własnego zdania na temat sposobu ochrony Puszczy Białowieskiej oraz związanego z tym rozwojem naszego regionu.

Organizatorzy debaty dziękują wszystkim debatantom za poświęcony czas oraz przekazaną wiedzę, Dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół z DNJB za udostępnienie i przygotowanie sali, Dyrekcjom i nauczycielom wszystkich szkół średnich powiatu hajnowskiego za pracę z młodzieżą nad przygotowaniem pytań i czuwaniem nad sprawami organizacyjnymi.

Liczymy na dalszą współpracę i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych działaniach organizowanych w ramach projektu „Puszcza i ludzie”.

Załącznik