Projekt puszcza i ludzie

Relacja z debaty społecznej pt. „Ochrona Puszczy Białowieskiej – szanse i bariery w rozwoju regionu”

W piątek 16 marca br. w auli Zespołu Szkół z DNJB odbyła się debata społeczna dla mieszkańców powiatu hajnowskiego pt. „Ochrona Puszczy Białowieskiej – szanse i bariery w rozwoju regionu”.

Była to już druga debata zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce w ramach projektu „Puszcza i ludzie”. Pierwsze spotkanie skierowane zostało do młodzieży szkół średnich, natomiast piątkowa debata była spotkaniem otwartym, na które byli zaproszeni wszyscy zainteresowani losami Puszczy Białowieskiej i rozwojem naszego regionu.

Cieszymy się z licznej frekwencji (w spotkaniu uczestniczyło 148 osób), co potwierdza duże zainteresowanie mieszkańców przyszłością Puszczy Białowieskiej .

Zaproszeni debatanci reprezentowali różne środowiska o często odmiennym poglądzie na temat sposobu ochrony Puszczy Białowieskiej, jednak łączyła ich wspólna troska o zachowanie walorów lasu o charakterze pierwotnym dla następnych pokoleń. Podczas spotkania swoje stanowisko zaprezentowali:

  • przedstawiciel samorządów – Jerzy Sirak, Burmistrz Miasta Hajnówka
  • przedstawiciel środowiska naukowego – Rafał Kowalczyk, Dyrektor Instytutu Biologii i Ssaków PAN,
  • przedstawiciel Lasów Państwowych – Jan Tabor, Naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
  • przedstawiciel organizacji ekologicznej – Robert Cyglicki, Dyrektor Greenpeace Polska
  • przedstawiciel branży drzewnej – Witold Kondratiuk, członek Cechu Rzemiosł Różnych w Hajnówce, współwłaściciel firmy rodzinnej KON-STOL
  • przedstawiciel branży turystycznej – Mieczysław Piotrowski, przewodnik po Puszczy Białowieskiej

Na początku moderator dyskusji Agata Gójska z firmy „Mediatorzy” przedstawiła zaproszonych gości oraz określiła zasady przebiegu debaty. Po krótkim wstępie ze strony prowadzącej spotkanie każdy z debatantów w 5 minutowej wypowiedzi przybliżył swój punkt widzenia oraz określił własne stanowisko na temat ochrony Puszczy Białowieskiej oraz wynikających z tego szans i barier w rozwoju regionu. Następnie moderator zadała wszystkim uczestnikom dyskusji po 2 wcześniej przygotowane pytania bezpośrednio skierowane do każdego debatanta (spis pytań w załączniku nr 1). W kolejnej części debaty padały pytania i uwagi mieszkańców m.in. dotyczące kryteriów i odpowiedzialności za wniosek dotyczący Światowego Dziedzictwa, przychodów i udziału w finansowaniu rozwoju lokalnego poszczególnych interesariuszy, możliwości i ograniczeń w pozyskiwaniu drewna na potrzeby lokalne, potrzeb w zakresie inwestycji lokalnych (ścieżki rowerowe, walka ze smogiem), dostępności terenów leśnych dla mieszkańców oraz kwestii bezpieczeństwa w lesie. Na zakończenie dyskusji każdy z debatantów miał czas na wygłoszenie swojego ostatniego zdania podsumowującego.

Debata odbywała się przy dużym zaangażowaniu uczestników i miała generalnie spokojny i konstruktywny przebieg.

Jako organizatorzy debaty chcielibyśmy podziękować wszystkim debatantom za poświęcony czas oraz przekazaną wiedzę, Dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół z DNJB za udostępnienie i przygotowanie sali oraz wszystkim zebranym za zainteresowanie oraz aktywny udział w dyskusji na temat przyszłości Puszczy Białowieskiej oraz rozwoju naszego regionu.

Liczymy na dalszą współpracę i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych działaniach organizowanych w ramach projektu „Puszcza i ludzie”.

Załącznik: